بیمه خودرو و شخص ثالث

Vehicle insurance

بیمه خودرو، (Vehicle insurance) بیمه خریداری شده برای اتومبیل، کامیون، موتورسیکلت و دیگر وسایل نقلیه زمینی است، که بطور کلی جبران‌کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی وارد به اتومبیل و نیز سرنشینان آن و اشخاص ثالث می‌باشد. با توجه به شرایط خاص بیمه‌های خودرو، از نظر حقوقی، در مناطق مختلف، مقررات آن، متفاوت از یکدیگر تعریف می‌شود.

بیمه‌های خودرو در ایران، به چهار گروه تقسیم می‌شود:

  • بیمه شخص ثالث: جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث، شامل خسارت‌های مالی و خسارت‌های جانی.
  • بيمه مازاد شخص ثالث.
  • بیمه حوادث سرنشین: جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه.
  • بیمه بدنه اتومبیل: جبران خسارات وارد به اتومبیل مورد بیمه.